(vyplňte len v prípade, ak sa nezhoduje s adresou objednávateľa)

Firemné údaje

vyplňte len v prípade ak objednávate na firmu či spoločnosť