Vestar

Dozrieva v tretej dekáde júla. Plody sú veľké až veľmi veľké. Povrch je hladký a lesklý. Dužina je pomarančová.