Gabrovská

Dozrieva začiatkom septembra. Je cudzoopelivá. Veľmi dobrým opeľovačom je Stanley a ringloty Althanová a Zelená ringlota. Plody sú veľké a oválne.