Stanley

Dozrieva v 1. polovici septembra. Je samoopelivá a je dobrým opeľovačom. Má pravideľnú úrodu, tolerantná proti šárke.