Čačanská najbolja

Dozrieva koncom augusta začiatkom septembra. Je cudzoopelivá, Vhodnými opeľovačmi sú Čačanská lepotica, Stanley. Plody sú veľké až veľmi veľké. Dužina je pevná, šťavnatá.