Érdi bőtermő

Dozrieva štvrtého a začiatkom piatého čerešňového týždňa. Je samoopelivá, vhodná vo väčších výsadbách i záhradkách.