Meteor korai

Sladkovišňa, dozrieva druhého a začiatkom tretieho čerešňového týždňa. Je samoopelivá a je dobrý opelovač iným odrodám višní.