Van

Dozrieva v piatom až šiestom čerešňovom týždni. Tmavá chrupka.