Kordia

Tmavá chrupka, dozrieva v piatok až šiestom čerešňovom týždni. Je cudzopelivá, vhodné opeľovače sú Hedelfingenská, Van.