Karešová

Dozrieva koncom druhého čerešňového týždňa. Tmavá srdcovka.