Hedelfingenská

Tmavá chrupka, dozrieva v šiestom čer. týždňi. Je cudzoopelivá, vhodné opeľovače sú Kordia, Granát.