Clappova

Letná odroda. Zberá sa v polovici augusta /maslovka/.