Gala

Skorá zimná odroda. Vydrží do februára, je vhodná na priamy konzum.