Granny Smith

Zimná odroda. Zelené jablko vydrží do konca marca. Pestuje sa na slaborastúcich podpníkoch.