Topaz

Zimná stolová odroda. Vydrží do marca. Z hľadiska rezistencie pri minimálnej ochrane, je vhodná do ekologických sadov.